Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỦA CTCP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MB

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

          Ngày 10/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1416/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niên yết của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.

chi tiết thông báo đính kèm Thông báo Số: 1416/TB-SGDHN

          Trân trọng!

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ MỚI

    Ngày 28/8/2015, Công ty DMC-Miền Bắc đã tổ chức lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới, đại diện người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) và đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty). 

    Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về Thỏa ước lao động tập thể,

Xem tiếp...

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KH NĂM 2015

    Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

   Hội nghị người lao động được Công ty DMC-Miền Bắc tổ chức hằng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được

Xem tiếp...

Thông báo Số: 1416/TB-SGDHN

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

 

 

 
 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KHAI TRƯƠNG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PCN

Thời gian: từ 8h30 đến 9h00 ngày 18/12/2015

Địa điểm: tại Sở GDCKHN, tầng 1 - số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,  HN.

 

Thời gian

Nội dung chương trình

Đơn vị thực hiện

8h30 - 8h40

Đón tiếp đại biểu

HNX – Công ty NY

8h40-8h45

Tuyên bố lý do

Giới thiệu khách mời

 

HNX

8h45-8h50

- Phát biểu của Công ty NY

Lãnh đạo Công ty niêm yết

 

8h00-8h55

 

 

 

- SGDCKHN trao Giấy chứng nhận NYCP

- SGDCKHN phát biểu

Lãnh đạo HNX

8h55-9h00

Bật Sâm-banh và mời một số quan khách chứng kiến lễ đánh cồng

1. Lãnh đạo HNX

2. Lãnh đạo Công ty NY

9h00

Đánh cồng – khai mạc phiên GD

1. Lãnh đạo HNX

2. Lãnh đạo Công ty NY

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - Xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 04.3827.1483 | Fax: 04.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor