Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021 - DMC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021 - DMC

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn