Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ÔNG NGHIÊM PHÚ SƠN GIỮ CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY (02-06-2023)

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ÔNG NGHIÊM PHÚ SƠN GIỮ CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

DMC - Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2023 (18-05-2023)

 

DMC -THÔNG BÁO VÈ NGÀY CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NỘI BỘ (01-11-2022)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NỘI BỘ

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn