Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỦA CTCP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MB

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

          Ngày 10/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1416/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niên yết của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.

chi tiết thông báo đính kèm Thông báo Số: 1416/TB-SGDHN

          Trân trọng!

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ MỚI

    Ngày 28/8/2015, Công ty DMC-Miền Bắc đã tổ chức lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới, đại diện người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) và đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty). 

    Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về Thỏa ước lao động tập thể,

Xem tiếp...

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KH NĂM 2015

    Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

   Hội nghị người lao động được Công ty DMC-Miền Bắc tổ chức hằng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được

Xem tiếp...

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KH NĂM 2015

    Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

   Hội nghị người lao động được Công ty DMC-Miền Bắc tổ chức hằng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được

quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng Công ty của người lao động.  

    Hôm nay, ngày 18/12/2014, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Công ty DMC-Miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015, hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2015.

    Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty DMC: Đ/c Khuất Quang Tiến – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC, Đ/c Lưu Quốc Phương – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC, Đ/c Phạm Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty DMC, lãnh đạo các ban, văn phòng Tổng công ty DMC và đặc biệt là có hơn 80 đại biểu được bầu từ các phòng, xưởng của Công ty là những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, kinh doanh.

(văn nghệ chào mừng Hội nghị)

 


Ông Trần Khắc Ngư - Giám đốc Công ty trình bầy báo cáo năm 2014

     Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Công ty, Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2015 của Công đoàn Công ty với  mục tiêu, kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản (Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước....) của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 242 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3.9 tỷ đồng

- Thuế và nộp ngân sách nhà nước: 5 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 4 %

- Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

2. Duy trì ổn định và gia tăng sản lượng sản xuất các sản phẩm Barite, Bentonite, CaCO3, Safe Carb các loại…

3. Sản xuất sản phẩm Bentonite tẩy trắng.

4. Triển khai đầu tư dự án nhà máy chế biến bột đá CaCO3 tại KCN Nam Cấm, Nghệ An.

5. Mở rộng hệ thống đại lý, khách hàng tiêu thụ các mặt hàng hạt nhựa, xăng dầu, Bentonite, CaCO3, Đạm Phú Mỹ,…

    Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị và những phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty DMC.

 

 

Ông Khuất Quang Tiến - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty DMC

 

 Ông Lưu Quốc Phương - Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty DMC

           

    Tại Hội nghị lãnh đạo Tổng công ty DMC, lãnh đạo Công ty DMC Miền Bắc đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công thương, của Tập đoàn, các danh hiệu thi đua của Tổng công ty DMC và Công ty DMC-Miền Bắc đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013, 2014.

 

               

                   (Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen)

 

  Hội nghị đã nghe và thống nhất với nội dung phát động phong trào thi đua do Công ty phát động.

 


 

Ông Nguyễn Minh Hải Chủ tịch Công đoàn Cty DMC - MB. Phát động phong trào thi đua 2015

 

  Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor