Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỦA CTCP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MB

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

          Ngày 10/12/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1416/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niên yết của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc.

chi tiết thông báo đính kèm Thông báo Số: 1416/TB-SGDHN

          Trân trọng!

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ MỚI

    Ngày 28/8/2015, Công ty DMC-Miền Bắc đã tổ chức lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới, đại diện người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) và đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty). 

    Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về Thỏa ước lao động tập thể,

Xem tiếp...

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI KH NĂM 2015

    Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

   Hội nghị người lao động được Công ty DMC-Miền Bắc tổ chức hằng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được

Xem tiếp...

CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ MỚI

    Ngày 28/8/2015, Công ty DMC-Miền Bắc đã tổ chức lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới, đại diện người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) và đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty). 

    Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về Thỏa ước lao động tập thể,

trên cơ sở bản Thỏa ước lao động tập thể cũ và căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Công ty đã xây dựng bản Thỏa ước lao động tập thể mới. Bản Thỏa ước lao động tập thể đã đạt được sự thỏa thuận giữa đại diện tập thể người lao động (Ban chấp hành Công đoàn Công ty) và đại diện người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty).

 


 

Ông Trần Khắc Ngư - Giám đốc Công ty cùng Ông Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty  ký bản Thỏa ước lao động tập thể

 

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc đã làm văn bản kính đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của Công ty (Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn 03 năm kể từ ngày 15/9/2015).

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor