NGUYÊN LIỆU BaSO4

   BÃI QUẶNG BARITE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ


 

ĐÓNG BAO SP BARITE

 ĐÓNG BAO SẢN PHẨM BARITE

NGUYÊN LIỆU CaCO3

 

  

TẬP KẾT NGUYÊN LIỆU CaCO3

 

 

Cựu chiến binh

năm 2012

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn