Chi bộ khối Kỹ thuật

 

Đại hội Đảng lần thứ VII - Chi bộ khối Kỹ thuật

 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Đồng chí Vũ Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy Công ty trao

quyết định vào Đảng cho đ/c Lê Minh Khoa

Đồng chí Lê Minh Khoa đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và Bác

Đồng chí Vũ Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy Công ty trao

quyết định vào Đảng cho đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và Bác

 

Đồng chí Vũ Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy Công ty trao

quyết định vào Đảng cho đ/c Trần Thanh

 

Đồng chí Trần Thanh đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và Bác

Đảng viên Chi bộ khối Kỹ thuật

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn