Báo cáo tình hình Quản trị năm 2017

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

 

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017

 

 pvdmcn.com.vn/administrator

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn