Báo cáo tình hình Quản trị năm 2013

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LẦN 1

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LẦN 2

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2013

 
 
 

 

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

 

Tài liệu báo cáo tình hình quản trị năm năm 2018

 

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

 

Tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn