Báo cáo tài chính Q1 năm 2021

Báo cáo tài chính Q1 năm 2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn