Báo cáo thường niên năm 2019

 

Số 29/BC-DMCN

 

Báo cáo thường niên năm 2018

 

Số 83/BC-DMCN

(Báo cáo thường niên năm 2018)

Báo cáo thường niên năm 2017

 

Tài liệu Báo cáo thường niên năm 2017

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn