Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 2019

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 

Tài  liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

 

Tài liệu báo cáo tài chính Quý I năm 2019

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn