Giấy ủy quyền công bố thông tin 2021

GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2021

   SỐ 010701/UQ/DMC

 (Vv ủy quyền công bố thông tin 2021)

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor