Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NỘI BỘ

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

THÔNG  BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY DMC MIỀN BẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY DMC MIỀN BẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 202

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn