Chi bộ khối Hành chính

 

Đại hội Đảng lần thứ VII - Chi bộ khối Hành chính

 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỒNG CHÍ LÊ MẠNH THIỆN

 

Đồng chí Trần Khắc Ngư - Phó BT Đảng ủy Công ty trao quyết định vào Đảng cho

Đ/c Lê Mạnh Thiện

 

 Đ/c Lê Mạnh Thiện đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và Bác

 

Đảng viên Chi bộ khối Hành chính

 

NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2015

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI  ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ MINH TÂM

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Bí thư chi bộ khối Hành chính trao quyết định vào Đảng cho đồng chí Bùi Thị Minh Tâm

 

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Tâm đọc lời tuyên thệ

 

 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn