HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

BÃI QUẶNG NGUYÊN LIỆU BaSO4

 ĐÓNG BAO SẢN PHẨM BARITE

BÃI QUẶNG NGUYÊN LIỆU CaCO3

TẬP KẾT NGUYÊN LIỆU QUẶNG BaSO4

XUẤT HÀNG SẢN PHẨM BARITE

XUẤT HÀNG SẢN PHẨM BARITE

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

KIỂN TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TỔNG CTY DMC VÀ  CTY MI 

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CTY DMC -MB

 
   
   
   
   
   

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn