Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; đã được kế thừa toàn bộ dây chuyền sản xuất hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến cũng như kinh nghiệm trên 25 năm... về lĩnh vực cung cấp sản phẩm phục vụ khoan dầu khí. khoan cộc nhồi cho các công trình xây dựng, sơn, đúc...

 

BÁO CÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN -TRẦN THỊ KIM CÚC ( Ngày 26/09/2023 )

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

( Ngày 31 tháng 07 năm 2023 )

DMC THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

DMC THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

( Ngày 15/08/2023)

Báo cáo tài chính năm 2015

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn