Kiểm soát chất lượng

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ  ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000 

 

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC

 

BỘ CHỨNG CHỈ QMS CẤP THÁNG 7 NĂM 2016

 

 

 

 

 

 

BỘ CHỨNG CHỈ QMS CẤP NĂM 2013

 

   

 

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm hóa chất phục vụ nhu cầu trong và ngoài nghành. Dầu khí. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty là sự quan tâm hàng đầu do ảnh hưởng của hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng dự án, công trình là cực kỳ to lớn.

Do vậy, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đã ban hành những qui định, qui chế quản lý chất lượng sản phẩm, nhằm đưa việc kiểm soát sản phẩm thành những tiêu chuẩn, cụ thể hóa các tiêu chí kiểm soát. Việc làm này đã giúp công tác kiểm soát chất lượng tại Công ty thành nề nếp, thói quen trong toàn bộ Công ty. Các sản phẩm của Công ty đảm bảo chất lượng, được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao. Tuy nhiên, các qui định, qui chế quản lý chất lượng lúc này mới chỉ áp dụng chủ yếu trong việc tạo thành trực tiếp sản phẩm chứ chưa áp dụng trong toàn bộ các phòng, ban trong Công ty.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường, đáp ứng hơn nữa với các đòi hỏi từ các khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu, tập trung sức lực, trí tuệ để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000. Kết quả, Tổ chức đánh giá chứng nhận là Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 vào tháng 07 năm 2010 (chứng nhận do QMS - 29/05/2013). Với Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm  đã được tiêu chuẩn hóa trong toàn Công ty, bao trùm toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất của Công ty như: Kiểm soát nguồn nhân lực, kiểm soát chất lượng đầu vào, kiểm soát quá trình hình thành sản phẩm cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm bàn giao cho khách hàng, quá trình đánh giá và cải tiến hệ thống…

Việc áp dụng thành công Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001: 2007 đã giúp Công ty thực hiện thành công nhiều dự án, đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Khách hàng.

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CÔNG TY

 

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ HẠT

 

MÁY KHUẤY

 

KIỂM TRA ĐỘ HẠT

 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA THƯỜNG NIÊN CỦA M - I SWACO ĐỐI VỚI CÔNG TY DMC - MIỀN BẮC

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn