Báo cáo tình hình Quản trị năm 2017

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

 

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2017

 

 pvdmcn.com.vn/administrator

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016

(Tài liệu báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016.

 

 

 

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2015

 

 

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2014

 

 

 

Chuyên mục phụ

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn