Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2016

 

 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2016

 

 Tài liệu báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

 

 
 
 

 

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn