Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

 

Tài liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

báo cáo Tài chính quý 2 năm 2017

 

Tài liệu: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017

 

Tài liệu báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017

 

Tài liệu: Báo cáo Tài chính Quy 3 năm  2017

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn