Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017

 

Tài liệu: Báo cáo Tài chính Quy 3 năm  2017

 

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2017

 

Tài liệu báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2017

Tài liệu Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2017

 

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn