Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

 

TÀI LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

 

 

Giải trình biến động lợi nhuận năm 2016

QĐ 76/DMCN - TCKT: Giải trình biến động lợi nhuận năm 2016

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn