Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

 

Tài liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

báo cáo Tài chính quý 2 năm 2017

 

Tài liệu: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2017

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017

 

Tài liệu báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn