Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Chi nhánh Miền Bắc công bố tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thông báo mời hợp 

- Văn bản ủy quyền tham dự đại hội

- Chương trình hợp

- Tài liệu họp

- Phiếu biểu quyết

- Phiếu bầu cử

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Tài liệu họp sẽ được tiếp tục cập nhật)

Thông bào về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn