Sản Phẩm

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU
 
 
SST Các sản phẩm Năng lực
1 Barite API 50.000 tấn/năm
2 Bentonite các loại 50.000 tấn/năm
3 Xăng dầu các loại 540 m3/ tháng
4 Hạt nhưa PP 250.000 tấn/năm
5 Đạm & phân bón các loại 250.000 tấn/năm
6 Các sản phẩm Calcium Cacbonate 50.000 tấn/năm
7 Bột Thạch Anh 10.000 tấn/năm
8 Bột Dolomite 10.000 tấn/năm
9 Kaolin A,B 20.000 tấn/năm
10 Xi măng giếng khoan G- DAK 20.000 tấn/năm
11 Bột Feldspar men A,B 20.000 tấn/năm

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - Xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 04.3827.1483 | Fax: 04.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn

 

 

Desinges iColor